A+ A A-

Pravilo 38 (Izuzeća)

Svaki brod (ili vrsta brodova) uz uvjet da udovoljava zahtjevima Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru iz 1960. godine, čije je kobilica položena ili se nalazi u odgovarajućoj fazi izgradnje prije stupanja na snagu ovih Pravila može se izuzeti od udovoljavanja ovim Pravilima kako slijedi:

a) Postavljanje svjetala s dometima vidljivosti propisanima u Pravilu 22, do četiri godine od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

b) Postavljanje svjetala sa specifikacijom boja, kako je propisano u točki 7. Priloga I. ovih Pravila, do četiri godine od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

c) Premještaj svjetala radi pretvorbe imperijalnih na metrički sustav mjera i zaokruživanje brojki, stalno izuzeće.

d) i. Premještaj jarbolnih svjetala na brodovima kraćima od 150 m duljine, radi propisanog u točki 3(a) Priloga I. ovih Pravila, stalno izuzeće.

ii. Premještaj jarbolnih svjetala na brodovima duljine 150 m ili više, radi propisanog u točki 3(a) Priloga I ovih Pravila, do devet godina od dana stupanja na snagu ovih pravila.

e) Premještaj jarbolnih svjetala radi propisanog u točki 2(b) Priloga I. ovih Pravila, do devet godina od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

f) Premještaj bočnih svjetala radi propisanog u točki 2(g) i 3(b) Priloga I. ovih Pravila, do devet godina od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

g) Zahtjevi za naprave za davanje zvučnih signala propisano u Prilogu III. ovih Pravila, do devet godina od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

h) Premještanje svjetala vidljivih sa svih strana obzorja radi propisanog u točki 9(b) u Prilogu I. ovih Pravila, stalno izuzeće.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.