A+ A A-

Правило 38 (Изключения)

Всеки кораб (или тип кораби), килът на който е заложен или който се намира в съответен етап на строеж преди влизането в сила на тези правила, при условие че той удовлетворява изискванията на Международните правила за предотвратяване сблъскванията на море - 1960 г., може да бъде освободен от изпълнението на тези правила по отношение на:

(a) Поставянето на светлини с далечина на видимост, предписана от правило 22 - до 4 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(b) Поставянето на светлини с цветни характеристики, предписани в раздел 7 на приложение I към тези правила - до 4 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(c) Преместването на светлините в резултат на преминаването от английска в метрична мерна система и закръгляването на измеряемите величини - постоянно изключение.

(d)

(I) Преместването на топовите светлини на кораби с дължина, по-малка от 150 m, в съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от приложение I към тези правила - постоянно изключение.

(II) Преместването на топовите светлини на кораби с дължина 150 m и повече в съответствие с предписаното в раздел 3 (а) от приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(e) Преместването на топовите светлини в съответствие с предписаното в раздел 2 (b) от приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(f) Преместването на бордовите светлини в съответствие с предписаното в раздел 2 (g) и 3 (b) на приложение I към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(g) Изискванията към звукосигналните средства, предписани в приложение III към тези правила - до 9 години след датата на влизане в сила на тези правила.

(h) Преместването на кръгововидимите светлини в резултат на предписаното в раздел 9 (b) от приложение I към тези правила - постоянно изключение.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.