A+ A A-

Kural 3 (Genel tanımlamalar)

Bu metin içinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu Kuralların amacı için :

(a) "Tekne/Gemi " sözcüğü : Su üstünde kalkarak seyreden ve deniz uçaklan dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan hertürlü deniz aracını içine alır.

(b) "Kuvvetle yürütülen tekne" deyimi : Makine ile yürütülen herhangi bir tekne anlamına gelecektir.

(c) "Yelkenli tekne" deyimi : Var olsa bile yürüten makinesinin kullanılmaması şartıyla, yelken ile seyreden bir tekne anlamına gelecektir.

(d) "Balıkçılık yapan tekne" deyimi : Manevra kabiliyetini snırlayan, ağlar, oltalar, troller veya diğer avlanma araçları ile balık avlayan bir tekne anlamına gelecek fakat manevra kabiliyetini kısıtlamayacak olan oltalar veya diğer avlanma araçları ile balık avlayan bir tekneyi kapsamıyacaktır.

(e) "Deniz uçağı" sözcüğü : Su üstünde manevra yapmak üzere inşa edilmiş hertürlü hava aracını kapsar.

(f) "Kumanda altında bulunmayan tekne" deyimi : Bazı istisnai şartlar sebebi ile bu kuralların gereğine uygun olarak manevra yapma gücü olmayan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir tekne anlamına gelecektir.

(g) "Manevra yapma kabiliyeti sınırlı tekne" deyimi : Yaptığı iş nedeniyle bu Kurallann gereğince uygun olarak manevra yapma gücü sınırlanan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği olmayan bir tekne anlamına gelecektir. ‘Manevra kabiliyeti sınırlı tekneler deyimi’ sınırlı olmamak üzere aşağıda yazılı tekneleri içerecektir :

(i) Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi, çalışması veya toplanmasında bulunan bir tekne;

(ii) Tarama, sörvey veya sualtı çalışmalan yapan bir tekne;

(iii) Üzerinde yol bulunduğu halde ikmal yapan veya insan, kumanya veya yük aktaran bir tekne;

(iv) Bir hava aracını denize indirme veya denizden alma işi ile uğraşan bir tekne;

(v) Mayın temizleme işleri yapan bir tekne;

(vi) Gerek yedekleyen ve gerekse yedeklenenin rotalanndan ayrılma yetenekleri önemli bir şekilde kısıtlanan yedekleme işiyle uğraşan bir tekne.

(h) "Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne" deyimi : Mevcut seyredilebilir sulann genişliği ve derinliği ile ilgili kendi draftının önemli ölçüde takib ettiği rotadan sapmasını önleyen kuvvetle yürütülen tekne anlamına gelecektir.

(i) "Üzerinde yol bulunan/ Seyir halinde" deyimi : Bir teknenin demirli olmadığı veya karaya bağlı bulunmadığı veya karaya oturmadığı anlamına gelecektir.

(j) Bir teknenin "boyu" ve "eni" sözcükleri: 0 teknenin tam boyu ve en geniş eni anlamlarına gelecektir.

(k) Teknelerden birinin diğeri tarafmdan gözle görülmesi halinde, teknelerin birbirlerini gördükleri varsayılacaktır.

(l) "Kısıtlı görüş" deyimi: Görüşün sis, pus, kar yağışı, şiddetli yağmur fırtınası, kum fırtınası veya herhangi diğer benzeri bir sebeple kısıtlı oluşu anlamına gelecektir.

(m)Yüzey uçağı (WIG) ifadesi ise,ana çalışma tarzı bakımından yüzey etkisi aksiyonundan yararlanarak yüzeye çok yakın uçan çok modelli araç anlamına gelmektedir.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.