A+ A A-

Pravilo 3 (Opće definicije)

U svrhu tumačenja ovih pravila, osim gdje sadržaj u pravilima zahtjeva drukčije:

a) riječ brod označava svaku vrstu plovila uključujući i plovilo kada plovi bez istisnine, WIG i hidroavion, koji se upotrebljava ili se može upotrijebiti kao prijevozno sredstvo na vodi;

b) izraz brod na mehanički pogon znači svaki brod koji se pokreće strojem;

c) riječ jedrenjak znači svaki brod koji se pokreće jedrima, pod uvjetom da pogonski stroj ako je u njemu ugrađen nije u upotrebi;

d) izraz brod zauzet ribarenjem znači svaki brod koji ribari mrežama, povrazima, koćama ili drugim ribarskim priborom koji mu ograničava mogućnost manevriranja, ali isključuje ribarenje povlačnim povrazima ili kojim drugim ribarskim priborom koji ne ograničava sposobnost manevriranja;

e) riječ hidroavion označava bilo koju letjelicu kojom se može manevrirati na vodi;

f) izraz brod koji ne može manevrirati označava brod koji zbog nekih posebnih okolnosti ne može manevrirati prema ovim pravilima, pa se zbog toga ne može ukloniti s puta drugom brodu;

g) Izraz brod ograničene sposobnosti manevriranja označava brod kojemu je zbog prirode posla kojeg obavlja sposobnost manevriranja ograničena prema zahtjevima ovih pravila, pa se zbog toga ne može maknuti s puta drugom brodu. Brodovi koji se mogu smatrati brodom ograničene sposobnosti manevriranja su (ali nije ograničeno samo na navedene):

i. brod zauzet polaganjem, pregledavanjem ili dizanjem navigacijskih oznaka, podvodnog kabela ili cjevovoda;
ii. brod zauzet jaružanjem, hidrografskim istraživanjima ili podvodnim radovima;
iii. brod zauzet snabdijevanjem ili prebacivanjem osoba, zaliha ili tereta dok plovi;
iv. brod zauzet polijetanjem ili slijetanjem zrakoplova;
v. brod koji čisti mine;
vi. brod koji je zauzet takvim tegljenjem koje njemu i njegovom teglju značajno ograničava mogućnost skretanja s njihova kursa;

h) izraz brod ograničen svojim gazom označava brod na mehanički pogon koji je zbog svog gaza, u odnosu na raspoloživu dubinu i širinu plovnog puta, značajno ograničen u mogućnosti skretanja s kursa u kojem plovi;

i) riječ plovi znači da brod nije usidren ili privezan uz obalu ili nasukan;

j) riječ duljina i širina broda označavaju njegovu duljinu preko svega i najveću širinu;

k) smatrat će se da brodovi vide jedan drugoga samo kada jedan drugog mogu opaziti vizualno;

l) izraz ograničena vidljivost označava sve okolnosti pri kojima je vidljivost smanjena zbog magle, sumaglice, padanja snijega, jake oluje s kišom, pješčane oluje ili drugih sličnih uzroka.

m) Izraz Wing-In-Ground (WIG) označuje multimodalni plovni objekt koji, u svojem osnovnom načinu rada, leti u neposrednoj blizini površine iskorištavajući povoljan površinski efekt.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.