A+ A A-

Pravilo 24 (Tegljenje i potiskivanje)

a) Brod na mehanički pogon kad tegli, mora isticati:

i. umjesto svjetla propisanog u Pravilu 23 (a)(i) ili (a)(ii), dva jarbolna svjetla u okomici jedno poviše drugog. Kada duljina teglja, mjereno od krme tegljača do krajnje točke teglja prelazi 200 m, tri jarbolna svjetla u okomici, jedno poviše drugoga;

ii. bočna svjetla;

iii. krmeno svjetlo;

iv. svjetlo za tegljenje, u okomici poviše krmenog svjetla;

v. kada duljina teglja prelazi 200 m, signalno tijelo oblika dvostrukog stošca spojenih bazama, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti.

b) Kada su potiskivač i brod kojeg on potiskuje čvrsto spojeni da čine jednu cjelinu, smatraju se brodom na mehanički pogon i moraju isticati svjetla propisana u Pravilu 23.

c) Brod na mehanički pogon kad potiskuje naprijed ili tegli bočno, osim u slučaju da čine jednu cjelinu, mora isticati:

i. umjesto svjetla propisanoga Pravilom 23 (a)(i) ili (a)(ii), dva jarbolna svjetla u okomici jedno povrh drugoga;

ii. bočna svjetla;

iii. krmeno svjetlo.

d) Brod na mehanički pogon na kojega se odnose odredbe (a) ili (c) ovog Pravila, mora također udovoljavati Pravilu 23 (a)(ii).

e) Tegljeni brod ili objekt, osim onih navedenih u odredbi (g) ovog Pravila, mora isticati:

i. bočna svjetla;

ii. krmeno svjetlo;

iii. kada duljina teglja prelazi 200 m, signalno tijelo oblika dvostrukog stošca spojenih bazama, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti.

f) Uz uvjet da je bilo koji broj brodova tegljenih bočno ili potiskivanih u grupi moraju biti osvijetljeni kao jedan brod,

i. potiskivani brod, koji nije dio jedne cjeline, mora isticati na kraju prednjeg dijela bočna svjetla;

ii. brod koji je tegljen bočno mora isticati krmeno svjetlo i na kraju prednjeg dijela bočna svjetla.

g) Slabo uočljiv, djelomično uronjen brod ili objekt, ili sastav takvih brodova ili objekata, koji se tegle, mora isticati:

i. ako je uži od 25 m, jedno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja na prednjem krajnjem dijelu ili u njegovoj blizini i jedno takvo svjetlo na stražnjem krajnjem dijelu ili njegovoj blizini, osim što drakoni (gumeni cilindri za tekućine) ne trebaju isticati svjetlo na krajnjem prednjem dijelu ili u njegovoj blizini;

ii. ako je širok 25 m ili više, dva dodatna bijela svjetla vidljiva sa svih strana obzorja na najširem dijelu ili blizu njega;

iii. ako je duži od 100 m, dodatna bijela svjetla vidljiva sa svih strana obzorja između svjetala propisanih u pododredbi (i) i (ii), tako da udaljenost između svjetala ne bude veća od 100 m;

iv. signalno tijelo oblika dvostrukog stošca spojenih bazama na stražnjem krajnjem dijelu ili u njegovoj blizini na posljednjem brodu ili objektu u teglju, a ako duljina teglja prelazi 200 m, još jedno dodatno signalno tijelo oblika dvostrukog stošca spojenih bazama, na mjestu gdje se najbolje može vidjeti, i postavljeno što bliže prednjem krajnjem dijelu ili u njegovoj blizini.

h) Ako zbog bilo kojeg objektivnog razloga tegljeni brod ili objekt nije u mogućnosti isticati svjetla ili znakove propisane odredbama (e) ili (g) ovog Pravila, treba poduzeti sve što je moguće da se tegljeni brod ili objekt osvijetli ili da se barem označi prisutnost takvog broda ili objekta.

i) Ako zbog bilo kojeg objektivnog razloga nije moguće da brod koji inače ne radi kao tegljač ističe svjetla propisana u odredbama (a) ili (c) ovog Pravila, takav brod ne mora isticati propisana svjetla kada tegli drugi brod koji je u pogibelji ili koji treba pomoć. Međutim treba poduzeti sve što je moguće da se upozori na odnos između broda koji tegli i tegljenog broda kako je to dopušteno Pravilom 36, a naročito treba osvijetliti uže za tegljenje.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.