A+ A A-

Pravilo 19 (Upravljanje brodovima pri ograničenoj vidljivosti)

a) Ovo se Pravilo primjenjuje na brodove koji ne vide jedan drugoga dok plove u području ili blizu područja ograničene vidljivosti.

b) Svaki brod mora ploviti sigurnosnom brzinom, koja je prilagođena prevladavajućim okolnostima i stanju ograničene vidljivosti. Brod na mehanički pogon mora imati svoje pogonske strojeve stalno spremne za neposredno manevriranje.

c) Svaki brod mora posvećivati odgovarajuću pozornost prevladavajućim okolnostima i stanju ograničene vidljivosti kad se ponaša prema Pravilima poglavlja I. ovog dijela.

d) Brod koji otkrije prisutnost drugog broda samo radarom, mora utvrditi nastaje li položaj opasnih blizina i/ili postoji li rizik sudara. Ako prijeti, mora pravodobno poduzeti radnju izbjegavanja sudara. Ako se ta radnja sastoji od promjene kursa mora, koliko je god to moguće, izbjegavati sljedeće:

i. promjenu kursa nalijevo ako je drugi brod ispred subočice vlastitog broda, osim za brod kojeg se pretječe;

ii. promjenu kursa prema brodu koji mu je subočice ili iza subočice;

e) Osim kada je utvrđeno da rizik sudara ne postoji, svaki brod koji čuje ispred subočice zvučni signal za maglu drugog broda ili koji ne može izbjeći položaj opasnih blizina s drugim brodom koji mu je ispred subočice, mora smanjiti brzinu na najmanju pri kojoj on još može održavati svoj kurs. Ako je potrebno, mora se potpuno zaustaviti i u svakom slučaju ploviti s najvećim mogućim oprezom dok opasnost od sudara ne prođe.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.