A+ A A-

Pravilo 7 (Rizik sudara)

a) Svaki brod mora koristiti sva raspoloživa sredstva prilagođena prevladavajućim okolnostima i stanju da bi se utvrdilo postoji li rizik sudara. Ukoliko postoji imalo sumnje, smatrat će se da taj rizik postoji.

b) Radarski uređaj, ako je ugrađen i ako se koristi, treba pravilno upotrebljavati, uključujući i promatranje na ljestvici velikih daljina, kako bi se što prije dobilo upozorenje o riziku sudara i za radarsko ucrtavanje (plotiranje) ili slično sustavno praćenje otkrivenih objekata.

c) Ne smiju se donositi zaključci na osnovu oskudnih podataka, a osobito na temelju oskudnih radarskih podataka.

d) Prilikom određivanja postoji li rizik sudara sljedeća objašnjena, među ostalim treba uzeti u obzir:

i. smatrat će se da postoji rizik sudara ako se azimut broda koji se približava znatnije ne mijenja;

ii. takav rizik može ponekad postojati čak i kad je očevidna veća promjena azimuta, posebice kada se približava vrlo veliki brod ili tegalj ili ako je brod koji se približava na maloj udaljenosti.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.