A+ A A-

Pravilo 27 (Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene sposobnosti manevriranja)

a) Brod koji ne može manevrirati mora isticati:

i. dva crvena svjetla vidljiva sa svih strana obzorja, postavljena u okomici jedno poviše drugog na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti;

ii. dvije kugle ili dva slična znaka postavljena u okomici jedan poviše drugog na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti;

iii. kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u ovoj odredbi, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

b) Brod ograničene sposobnosti manevriranja, osim broda koji čisti mine, mora isticati:

i. tri svjetla vidljiva sa svih strana obzorja, postavljena u okomici jedno povrh drugoga na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti. Najviše i najniže od tih svjetala mora biti crveno, a srednje svijetlo mora biti bijelo;

ii. tri znaka postavljena u okomici jedno povrh drugoga na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti. Najviše i najniže od tih znakova moraju biti oblika kugle, a srednje u obliku dvostrukog stošca spojenih bazama;

iii. kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u pododredbi (b)(i), jarbolno svjetlo ili svjetla, bočna svjetla i krmeno svjetlo;

iv. kad je usidren, osim svjetala ili znakova propisanih u pododredbama (b)(i) i (ii), svjetlo, svjetla ili znak propisani u Pravilu 30.

c) Brod na mehanički pogon koji je zauzet takvim tegljenjem koje njemu i njegovom teglju značajno ograničava mogućnost skretanja s njihova kursa mora, osim svjetala ili znakova propisanih u Pravilu 24 (a), isticati svjetla ili znakove propisane u pododredbama (b)(i) i (ii) ovog Pravila.

d) Brod zauzet jaružanjem ili podvodnim radovima, kad je ograničene sposobnosti manevriranja, mora isticati svjetla i znakove propisane u pododredbama (b)(i), (ii) i (iii) ovog Pravila i mora dodatno, ako postoji kakva zapreka isticati:

i. dva crvena svjetla vidljiva sa svih strana obzorja ili dvije kugle postavljene u okomici jedna povrh druge da se označi strana na kojoj postoji zapreka,

ii. dva zelena svjetla vidljiva sa svih strana obzorja ili dva dvostruka stošca spojena bazama, postavljena u okomici jedan povrh drugog, da se označi strana na kojoj drugi brod može proći;

iii. kada je usidren, umjesto svjetala i znaka propisanih Pravilom 30, svjetla ili znakove propisane ovom odredbom.

e) Kada je brodu koji je zauzet podvodnim radovima zbog njegove veličine nemoguće isticati sva svjetla i znakove propisane u odredbi (d) ovog Pravila, tada mora isticati:

i. tri svjetla vidljiva sa svih strana obzorja, postavljena u okomici jedno povrh drugog na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti. Najviše i najniže od tih svjetala mora biti crveno, a srednje svijetlo mora biti bijelo;

ii. čvrstu izvedbu zastave “A” Međunarodnog signalnog kodeksa, visoku najmanje 1 m. Mora se osigurati vidljivost zastave sa svih strana obzorja.

f) Brod koji čisti mine mora osim svjetala propisanih za brodove na mehanički pogon u Pravilu 23 ili svjetala ili znaka propisanih za usidrene brodove u Pravilu 30, isticati i tri zelena svjetla vidljiva sa svih strana obzorja ili tri kugle. Jedno od tih svjetala ili znakova mora biti istaknuto blizu vrha prednjeg jarbola, a po jedno na krajevima križa prednjeg jarbola. Ta svjetla ili znakovi ukazuju da je opasno za druge brodove približiti se na manje od 1000 metara od broda koji čisti mine.

g) Brodovi kraći od 12 m duljine, osim brodova koji su zauzeti podvodnim radovima, nisu obvezni isticati svjetla i znakove propisane u ovom Pravilu.

h) Signali propisani u ovom Pravilu nisu signali brodova koji su u pogibelji i traže pomoć. Takve signale sadržava Prilog IV. ovih Pravila.

Scenariji za Pravilo 27 (Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene sposobnosti za manevriranje)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.