A+ A A-

Znamenja plovila, ki ribari, vendar ne z vlečnimi mrežami

  • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki ribari , vendar ne z vlečnimi mrežami (ribolovna oprema ne sega več kot 150 m vodoravno od plovila)
    Čas: podnevi
  • Pravila za uporabo: Pravilo 26 (Plovila, ki ribarijo)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (a) Pravila 26 (Plovila, ki ribarijo); plovilo, ki ribari , bodisi pluje bodisi je zasidrano, mora imeti samo luči in znamenja, predpisana v Pravilu 26 (Plovila, ki ribarijo).
    V skladu z odstavkom (c) Pravila 26 (Plovila, ki ribarijo); plovilo, ki ribari , vendar ne z vlečnimi mrežami, mora imeti:
    (i) znamenje, ki je sestavljeno iz dveh stožcev, postavljenih navpično eden nad drugim, tako da se jima vrhova stikata.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.