A+ A A-

Pravilo 35 (Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti)

U području ili blizu područja smanjene vidljivosti, bilo danju ili noću, signali koji su propisani ovim pravilom moraju se koristiti kako slijedi:

a) Brod na mehanički pogon kad se kreće kroz vodu, mora davati jedan dugi zvuk u vremenskim razmacima od najviše dvije minute;

b) Brod na mehanički pogon kad plovi ali je zaustavljen i ne kreće se kroz vodu, mora davati u vremenskim razmacima od najviše dvije minute dva duga zvuka jedan iza drugog odvojena intervalom od približno dvije sekunde,

c) Brod koji ne može manevrirati, brod ograničene sposobnosti manevriranja, brod ograničen svojim gazom, jedrenjak, brod zauzet ribarenjem i brod koji tegli ili potiskuje drugi brod mora, umjesto signala propisanih u odredbama (a) ili (b) ovog Pravila, davati u vremenskim razmacima od najviše dvije minute tri zvuka jedan iza drugog, i to jedan dugi popraćen s dva kratka zvuka.

d) Brod zauzet ribarenjem, kada je usidren, i brod ograničene sposobnosti manevriranja, kada svoje radove obavljaju usidreni, moraju umjesto signala propisanih u odredbi (g) ovog Pravila, davati zvučni signal propisan u odredbi (c) ovog Pravila.

e) Tegljeni brod ili ako se tegli više od jednog broda posljednji brod u teglju, ako ima posadu, mora u razmacima od najviše dvije minute davati četiri zvuka jedan iza drugog, i to jedan dugi popraćen s tri kratka zvuka. Ako je moguće taj signal treba davati neposredno iza signala što ga daje brod koji tegli.

f) Kada su potiskivač i brod kojeg on potiskuje čvrsto spojeni da čine jednu cjelinu, smatraju se brodom na mehanički pogon i mora davati zvučne signale propisane u odredbi (a) ili (b) ovog Pravila.

g) Usidren brod mora u vremenskim razmacima od najviše jedne minute, brzo zvoniti zvonom približno pet sekundi. Brod duljine 100 m ili više mora se oglasiti zvonom na prednjem dijelu broda i odmah nakon tog zvonjenja na krmenom dijelu broda brzim udaranjem u gong u trajanju od približno pet sekundi. Usidreni brod može dodatno još davati tri zvuka jedan iza drugog i to jedan kratki, jedan dugi i jedan kratki zvuk, da bi skrenuo pozornost na svoj položaj i izbjegavanje mogućeg sudara s brodom koji mu se približava.

h) Nasukani brod mora davati signal zvonom i ako se zahtjeva signal gongom kako je propisano odredbom (g) ovog Pravila i mora, dodatno još davati tri odijeljena i izrazita udarca u zvono neposredno prije i poslije brzog zvonjenja zvonom. Nasukani brod može dodatno još davati odgovarajući signal zviždaljkom.

i) Brod duljine 12 m ili više ali kraći od 20 m nije obvezan davati signale zvonom propisane odredbom (g) i (h) ovog Pravila. Ali, ako ih ne daje, tada mora davati neki drugi djelotvorni zvučni signal u vremenskim razmacima ne duljim od dvije minute.

j) Brod kraći od 12 m duljine nije obvezan davati prije navedene signale ali, ako ih ne daje, tada mora davati neki drugi djelotvorni zvučni signal u vremenskim razmacima ne duljim od dvije minute.

k) Kad peljarski brod obavlja službu peljarenja, može dodatno osim signala propisanih u odredbama (a), (b) ili (g) ovog Pravila, davati signal za raspoznavanje koji se sastoji od četiri kratka zvuka.

Scenariji za Pravilo 35 (Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.