A+ A A-

Pravilo 18 (Međusobne obveznosti brodova)

Osim kada Pravila 9, 10 i 13 drugačije zahtijevaju:

a) Brod na mehanički pogon kad plovi mora se ukloniti s puta:

i. brodu koji ne može manevrirati;

ii. brodu ograničene sposobnosti manevriranja;

iii. brodu koji je zauzet ribarenjem;

iv. jedrenjaku.

b) Jedrenjak kad plovi mora se ukloniti s puta:

i. brodu koji ne može manevrirati;

ii.brodu ograničene sposobnosti manevriranja;

iii. brodu koji je zauzet ribarenjem.

c) Brod zauzet ribarenjem kad plovi mora se, koliko god je to moguće, ukloniti s puta:

i. brodu koji ne može manevrirati;

ii. brodu ograničene sposobnosti manevriranja.

d) i. Svaki brod osim broda koji ne može manevrirati ili broda ograničene sposobnosti manevriranja, ako to okolnosti slučaja dopuštaju, ne smije ometati siguran prolaz brodu koji je ograničen svojim gazom, te ističe signale prema Pravilu 28.

ii. Brod koji je ograničen svojim gazom mora ploviti s posebnim oprezom, posvećujući potpunu pozornost svojemu posebnom stanju.

e) Hidroavion na vodi općenito, mora se držati dovoljno daleko od ostalih brodova i ne smije ih ometati u plovidbi. Međutim, u okolnostima kad prijeti rizik sudara, mora se ponašati u skladu s Pravilima ovog dijela.

f) i. WIG plovilo mora se, kada uzlijeće, slijeće i leti u neposrednoj blizini površine, držati dovoljno daleko od svih drugih brodova i ne smije ih ometati u plovidbi.

ii. WIG plovilo dok se kreće vodenom površinom mora se ponašati u skladu s Pravilima ovog dijela kao i brod na mehanički pogon.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.