A+ A A-

Pravilo 14 (Položaj brodova u protukursu)

a) Kada se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom iz suprotnih ili skoro suprotnih kursova tako da prijeti rizik sudara, svaki od njih mora promijeniti kurs na desno tako da jedan drugome prođe s lijeve strane.

b) Smatrat će se da takav položaj postoji kad jedan brod vidi drugi ravno po pramcu ili skoro ravno ispred, a noću kad može vidjeti jarbolna svjetla drugog broda u liniji ili gotovo u liniji i/ili oba bočna svjetla, a danju kada vidi odgovarajući izgled drugog broda.

c) Kada brod sumnja da li takva situacija postoji, mora pretpostaviti da ona postoji i ponašati se u skladu s tim.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.