Kural 6 (Emniyetli hız)

Çatışmayı önlemek üzere, uygun ve etkili harekete geçebilmek ve içinde bulunulan durum ve koşulların gerektirdiği bir mesafede durdurulabilmesi için, her tekne her zaman emniyetli bir hızla ilerleyecektir.

Emniyetli hız saptanırken aşağıda yazılı faktörler dikkate alınacaktır.

(a) Tüm tekneler tarafından :

(i) Görüş durumu;

(ii) Balıkçı tekneleri veya diğer teknelerin bir araya toplanmış durumu dahil trafik yoğunluğu;

(iii) Teknenin durdurulma mesafesine ve içinde bulunduğu koşullarda dönme kabiliyetine özel surette dikkat edilerek teknenin manevra yapabilme yeteneği,

(iv) Sahil ışıkları ve kendi ışıklarının geceleyin geriye doğru yayılması gibi arka cephe ışıklarının varlığı;

(v) Rüzgar, deniz ve akıntının durumu ve seyir tehlikelerinin yakınlığı;

(vi) 0 yerde var olan su derinliği ile tekne su çekiminin ilişkisi;

(b) Çalışır radarı olan tekneler için ek olarak :

(i) Radar cihazının karakteri, yeterlilik ve sınırlılığı;

(ii) Kullanılmakta olan radar mesafe ayarının zorunlu kıldığı kısıtlamalar;

(iii) Denizin durumu, hava ve diğer müdahale kaynaklarının radar üzerindeki etkisi;

(iv) Küçük tekneler buz ve diğer yüzer maddelerin yeterli bir radar mesafesinde, radar tarafından alınamaması durumu;

(v) Radarda görülen teknelerin sayısı, bulundukları yer ve hareketleri;

(vi) Yakın çevrede bulunan tekneler ve diğer maddelerin radar kullanılarak mesafesi saptanırken görüşün daha kesin olarak saptanmasına olanak bulunacağı.

Sonraki »
Tüm tekneler için emniyetli sürati belirleme / sağlama
back to top