A+ A A-

Pravilo 2 (Odgovornost)

(a) Plovilo, lastnik plovila, upravljavec plovila ali njegova posadka so odgovorni za posledice opustitve uporabe teh Pravil, za posledice opustitve previdnostnih ukrepov, ki spadajo med običajne izkušnje pomorcev, in za posledice posebnih okoliščin posameznega primera.

(b) Pri razlagi in uporabi teh Pravil je treba upoštevati vse nevarnosti plovbe, trčenja in posebne okoliščine, vključno z omejenimi sposobnostmi plovil, zaradi katerih lahko pride do odstopanja od teh Pravil z namenom, da bi se plovilo izognilo neposredni nevarnosti.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.