A+ A A-

Pravilo 9 (Ozki kanali)

(a) Plovilo, ki pluje v ozkem kanalu ali plovni poti, se mora, kolikor je brez nevarnosti mogoče, držati zunanjega roba kanala ali plovne poti, ki je na njegovi desni strani.

(b) Plovilo, dolžine manj kot 20 m, ali jadrnica ne sme ovirati prehoda plovilu, ki lahko varno pluje le znotraj meja ozkega kanala ali plovne poti.

(c) Plovilo, ki ribari, ne sme ovirati prehoda kateremukoli drugemu plovilu med plovbo znotraj meja ozkega kanala ali plovne poti.

(d) Plovilo ne sme prečkati ozkega kanala ali plovne poti, če bi s tem oviralo prehod drugemu plovilu, ki lahko varno pluje le znotraj meja tega kanala ali plovne poti. Če plovilu, ki lahko varno pluje le znotraj meja tega kanala ali plovne poti, ni jasen namen plovila, ki prečka ozek kanal ali plovno poti, lahko uporabi zvočni signal iz odstavka (d) Pravila 34.

(e)

(i) Kadar je prehitevanje v ozkem kanalu ali plovni poti možno le, če mora prehitevano plovilo kaj storiti, da omogoči varno prehitevanje, mora plovilo, ki ima namen prehitevati, nakazati svoj namen z ustreznim signalom iz točke (i) odstavka (c) Pravila 34. Če se prehitevano plovilo s tem strinja, mora uporabiti ustrezen signal iz točke (ii) odstavka (c) Pravila 34 in omogočiti varno prehitevanje. Če mu ni jasen namen drugega plovila, lahko plovilo uporabi signale iz odstavka (d) Pravila 34.

(ii) Kljub določbam tega pravila, mora plovilo, ki prehiteva, upoštevati tudi Pravilo 13.

(f) Plovilo, ki se približuje ovinku ali območju ozkega kanala ali plovne poti, kjer bi lahko ovire zakrivale druga plovila, mora pluti še posebej previdno in se oglašati z ustreznimi signali, ki so določeni v odstavku (e) Pravila 34.

(g) Plovilo se mora izogibati sidranju v ozkem kanalu, če le okoliščine to dopuščajo.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.