A+ A A-

Pravilo 9 (Uski kanal)

a) Brod koji plovi u uskom kanalu ili plovnom putu mora se, koliko god je to sigurno i praktično izvedivo, držati što bliže vanjskom rubu kanala ili plovnog puta koji se nalazi s njegove desne strane.

b) Brod kraći od 20 m ili jedrenjak ne smije ometati prolaz brodu koji može sigurno ploviti jedino unutar uskog kanala ili plovnog puta.

c) Brod zauzet ribarenjem ne smije ometati prolaz bilo kojem drugom brodu koji plovi unutar uskog kanala ili plovnog puta.

d) Brod ne smije presijecati uski kanal ili plovni put ako takvo presijecanje ometa prolaz brodu koji može sigurno ploviti jedino unutar toga kanala ili plovnog puta. Brod koji može sigurno ploviti jedino unutar kanala ili plovnog puta ako sumnja u namjeru broda koji presijeca kanal ili plovni put može upotrijebiti zvučni signal propisan Pravilom 34(d).

e) i. U uskom kanalu ili plovnom putu pretjecanje se može izvesti samo ako brod koji se pretječe poduzme radnju da odobri siguran prolaz, a brod koji namjerava pretjecati mora označiti svoju namjeru davanjem signala koji su propisani Pravilom 34c(i). Brod koji se pretječe, ako se s time slaže, mora to potvrditi signalom propisanim Pravilom 34(c)(ii) i poduzeti radnje koje će omogućiti siguran prolaz. Ako sumnja u namjeru drugog broda može upotrijebiti zvučni signal propisanim Pravilom 34(d).

ii. Ovo pravilo ne oslobađa brod koji pretječe obaveza prema Pravilu 13.

f) Brod koji se približava zavoju ili području uskog kanala ili plovnog puta, gdje se drugi brodovi ne mogu vidjeti zbog neke zapreke, mora ploviti uz posebnu budnost i oprez, te se mora oglasiti odgovarajućim zvučnim signalom propisanim Pravilom 34(e).

g) Svaki brod mora, ako okolnosti slučaja to dopuštaju, izbjegavati sidrenje u uskom kanalu.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.