A+ A A-

Pravilo 29 (Peljarski brodovi)

a) Brod koji obavlja peljarsku službu mora isticati:

i. na ili blizu vrha jarbola, dva svjetla vidljiva sa svih strana obzorja i postavljena u okomici jedno povrh drugoga, od kojih je gornje bijelo a donje crveno;

ii. kad plovi, osim toga, bočna svjetla i krmeno svjetlo;

iii. kad je usidren, osim svjetala propisanih pododredbom (i) ovog Pravila, svjetlo, svjetla ili znak propisani u Pravilu 30 za usidrene brodove.

b) Kad peljarski brod ne obavlja peljarsku službu, mora isticati svjetla ili znakove propisane za slične brodove njegove duljine.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.