A+ A A-

Pravilo 26 (Ribarski brodovi)

a) Brod zauzet ribarenjem, bilo da plovi ili da je usidren mora isticati samo svjetla i znakove propisane ovim Pravilom.

b) Brod zauzet ribarenjem potegačom, a pod tim se podrazumijeva vučenje mreže potegače (koća) ili druge opreme korištene kao ribolovni pribor kroz vodu, mora isticati:

i. dva svjetla vidljiva sa svih strana, postavljena u okomici jedno poviše drugoga, od kojih je gornje zeleno a donje bijelo, ili signalno tijelo koje se sastoji od dva stošca s vrhovima spojenim postavljena u okomici jedno poviše drugoga;

ii. jarbolno svjetlo iza i iznad zelenog svjetla vidljivog sa svih strana obzorja; brod kraći od 50 m duljine nije obvezan isticati to svjetlo, ali smije to činiti;

iii. kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih ovom odredbom, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

c) Brod zauzet ribarenjem, a da to nije ribarenje potegačom, mora isticati:

i. dva svjetla vidljiva sa svih strana, postavljena u okomici jedno poviše drugoga, od kojih je gornje crveno a donje bijelo, ili signalno tijelo koje se sastoji od dva stošca s vrhovima spojenim postavljena u okomici jedno poviše drugoga;

ii. kada se ispuštena ribarska oprema proteže više od 150 m vodoravno od broda, jedno bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja ili stožac okrenut s vrhom prema gore u smjeru pružanja opreme,

iii. kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih ovom odredbom, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

d) Dodatni signali opisani u Dodatku II. ovih Pravila primjenjuju se na brod zauzet ribarenjem u blizini drugih brodova koji su zauzeti ribanjem.

e) Kad brod nije zauzet ribarenjem, ne smije isticati svjetla i znakove propisane ovim Pravilom, već samo one propisane za brod njegove duljine.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.