A+ A A-

Pravilo 23 (Plovila na mehanski pogon, ko plujejo)

(a) Plovilo na mehanski pogon, ko pluje, mora imeti:

(i) jamborno luč na prednjem delu plovila;
(ii) drugo jamborno luč, ki je postavljena za in višje od prve jamborne luči; plovilu, dolžine manj kot 50 m, te luči ni treba imeti, lahko pa jo ima;
(iii) bočni luči;
(iv) krmno luč.

(b) Plovilo na zračni blazini, ko pluje brez izpodriva, mora imeti, poleg luči iz odstavka (a) tega pravila, tudi rumeno bliskajočo krožno luč.
(c) WIG plovilo mora imeti pri vzletanju, pristajanju in letu blizu gladine, poleg luči iz odstavka (a) tega pravila, tudi močno rdečo bliskajočo krožno luč.

(d)

(i) Plovilo na mehanski pogon, dolžine manj kot 12 m, ima lahko namesto luči iz odstavka (a) tega pravila belo krožno luč in bočni luči;
(ii) plovilo na mehanski pogon, dolžine manj kot 7 m, katerega največja hitrost ne presega 7 vozlov, ima lahko namesto luči iz odstavka (a) tega pravila belo krožno luč; če je le izvedljivo, mora takšno plovilo imeti tudi bočni luči;
(iii) na plovilu na mehanski pogon, dolžine manj kot 12 m, se lahko postavi jamborno luč ali belo krožno luč izven vzdolžnice plovila, če je ni mogoče postaviti na njej. Pri tem morata biti bočni luči v eni kombinirani svetilki, postavljeni na vzdolžnici plovila, ali čim bližje vzdolžnici plovila, na katero je postavljena jamborna luč ali bela krožna luč.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.