A+ A A-

Pravilo 23 (Brodovi na mehanički pogon kada plove)

a) Brod na mehanički pogon kad plovi, mora isticati :

i. jarbolno svjetlo na prednjem dijelu broda,

ii. drugo jarbolno svjetlo iza i iznad onog na prednjem dijelu broda; osim za brod kraći od 50 m duljine koji nije obvezan isticati drugo jarbolno svjetlo, ali to smije činiti;

iii. bočna svjetla,

iv. krmeno svjetlo.

b) Brod na zračnom jastuku kad plovi bez istisnine iznad površine vode, osim svjetala određenih u odredbi (a) ovog Pravila, mora isticati žuto bljeskajuće svjetlo vidljivo sa svih strana.

c) WIG samo kada uzlijeće, slijeće i leti u neposrednoj blizini površine, osim svjetala određenih u odredbi (a) ovoga Pravila mora pokazivati crveno bljeskajuće svjetlo velike jakosti vidljivo sa svih strana.

d) i. Brod na mehanički pogon kraći od 12 m duljine, može umjesto svjetala propisanih odredbom (a) ovog Pravila, isticati bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana i bočna svjetla.

ii. Brod na mehanički pogon kraći od 7 m duljine, čija je najveća brzina ne prelazi 7 čv, može umjesto svjetala propisanih odredbom (a) ovog Pravila, isticati bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana i mora, ako je to moguće istaknuti i bočna svjetla.

iii: Jarbolno svjetlo ili bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana na brodu na mehanički pogon kraćem od 12 m duljine može se postaviti izvan uzdužnice broda, ako se ne može postaviti u uzdužnici broda, s tim da su bočna svjetla kombinirana u jednoj svjetiljci postavljena u uzdužnici broda ili koliko je god to moguće bliže liniji paralelnoj s uzdužnicom broda na kojoj je postavljeno jarbolno svjetlo ili bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.