A+ A A-

Luči zasidranega plovila, dolžine več kot 50 m, toda manj kot 100 m

  • Opis scenarija: Plovilo: zasidrano plovilo, dolžine več kot 50 m, toda manj kot 100 m
    Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti
  • Pravila za uporabo: Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (a) Pravila 30 (Zasidrana in nasedla plovila); zasidrano plovilo mora imeti na najvidnejšem mestu:
    (i) na sprednjem delu plovila belo krožno luč;
    (ii) na krmi ali blizu krme ter nižje od luči, predpisanih v točki (i) tega odstavka, belo krožno luč.
  • Pozicije luči:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.