A+ A A-

Luči plovila, ki ribari z vlečnimi mrežami, ko se ne premika po vodi

 • Opis scenarija: Plovilo: plovilo, ki ribari z vlečnimi mrežami, ko se ne premika po vodi
  Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti
 • Pravila za uporabo: Pravilo 26 (Plovila, ki ribarijo)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (a) Pravila 26 (Plovila, ki ribarijo); plovilo, ki ribari , bodisi pluje bodisi je zasidrano, mora imeti samo luči in znamenja, predpisana v Pravilu 26 (Plovila, ki ribarijo).
  V skladu z odstavkom (b) Pravila 26 (Plovila, ki ribarijo); plovilo, ki ribari z vlečnimi mrežami, kar pomeni, da vlečne mreže ali podobno ribiško opremo vleče skozi vodo, mora imeti:
  (i) dve krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo, od katerih je zgornja zelena, spodnja pa bela;
  (ii) jamborno luč v smeri proti krmi za in nad zeleno krožno lučjo.
  V skladu s točko (ii) odstavka (b) Pravila 26 (Plovila, ki ribarijo); plovilu dolžine manj kot 50 m ni treba imeti jamborne luči , lahko pa jo ima.
 • Pozicije luči:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.