A+ A A-

Pravilo 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti)

V območju ali blizu območja z zmanjšano vidljivostjo, podnevi ali ponoči, mora plovilo uporabiti signale, predpisane v tem pravilu, na naslednji način:

(a) Plovilo na mehanski pogon, ki se premika po vodi, mora oddajati dolg pisk v časovnih presledkih največ dveh minut.

(b) Plovilo na mehanski pogon, ko pluje, toda je zaustavljeno in se ne premika po vodi, mora oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut dva dolga zaporedna piska, ločena s presledkom približno dveh sekund.

(c) Plovilo, nesposobno za manevriranje, plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, plovilo, omejeno s svojim ugrezom, jadrnica, plovilo, ki ribari, in plovilo, ki vleče ali potiska drugo plovilo, mora namesto signalov, predpisanih v odstavku (a) ali (b) tega pravila, oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut tri zaporedne piske, in sicer en dolgi pisk, ki mu sledita dva kratka piska.

(d) Plovilo, ki ribari zasidrano, in plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, ki zasidrano opravlja dela, mora namesto signalov, predpisanih v odstavku (g) tega pravila, oddajati signale, predpisane v odstavku (c) tega pravila.

(e) Vlečeno plovilo oziroma samo zadnje plovilo v vlečenem sestavu, če ima posadko, mora oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut štiri zaporedne piske, in sicer en dolg pisk, ki mu sledijo trije kratki piski. Kadar je izvedljivo, mora ta signal oddati takoj za signalom, ki ga odda plovilo, ki vleče.

(f) Kadar sta potiskajoče in potiskano plovilo čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo, se štejeta za plovilo na mehanski pogon, ki mora oddajati signale, predpisane v odstavku (a) ali (b) tega pravila.

(g) Zasidrano plovilo mora v časovnih presledkih največ ene minute približno pet sekund hitro zvoniti z zvonom. Plovilo, dolžine 100 m ali več, mora na prednjem delu plovila najprej zvoniti z zvonom, takoj nato pa mora na zadnjem delu plovila približno pet sekund hitro udarjati na gong. Zasidrano plovilo lahko dodatno oddaja tri zaporedne piske, in sicer en kratek, en dolg in en kratek pisk, da s tem opozori plovilo, ki se mu približuje, na svoj položaj in možnost trčenja.

(h) Nasedlo plovilo mora oddajati signale z zvonom in če je potrebno tudi z gongom, kot je to predpisano v odstavku (g) tega pravila. Neposredno pred in za vsakim hitrim zvonjenjem z zvonom mora dodatno oddati še tri ločene in izrazite udarce ob zvon. Nasedlo plovilo lahko dodatno odda tudi ustrezen signal s piščalko.

(i) Plovilu, dolžine od 12 m do 20 m, ni treba oddajati signalov z zvonom, predpisanih v odstavkih (g) in (h) tega pravila. Če ne oddaja teh signalov, mora oddajati druge učinkovite zvočne signale v časovnih presledkih največ dveh minut.

(j) Plovilu, dolžine manj kot 12 m, ni treba oddajati zgoraj navedenih signalov. Če ne oddaja teh signalov, mora oddajati druge učinkovite zvočne signale v časovnih presledkih največ dveh minut.

(k) Pilotsko plovilo, ki opravlja pilotažo, lahko poleg signalov, predpisanih v odstavku (a), (b) ali (g) tega pravila, oddaja tudi razpoznavni signal, sestavljen iz štirih kratkih piskov.

Scenariji za Pravilo 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti)

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.