A+ A A-

Плаване на корабите в ограничена видимост – кораб, открит по звукови сигнали

 • Описание на сценария: Видимост: ограничена (корабите не са във видимост един с друг)
  Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Кораб А открива другия кораб чрез получаване на звуков сигнал
 • Прилагано правило/а: Правило 19 (Плаване на корабите в ограничена видимост)
  Правило 35 (Звукови сигнали при ограничена видимост)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 19 (e), с изключение на случаите, когато е установено, че няма опасност от сблъскване, всеки кораб, който чуе от посока пред траверса си сигнал за мъгла от друг кораб или който не може да избегне ситуацията на прекомерно сближаване с друг кораб, намиращ се пред траверса му, трябва да намали своята скорост до минималната, с която може да поддържа курса си. Той трябва ако е необходимо, да спре движението си и при всички случаи да се движи с голяма предпазливост дотогава, докато не премине опасността от сблъскване.
  Съгласно Правило 35 (a), в райони с ограничена видимост или близко до такива райони през деня или през нощта сигналите, предписани от правило 35, трябва да се използват, както следва:кораб с механичен двигател, който се движи относно водата, трябва да подава през интервал не по-голям от 2 мин., един продължителен звук.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.