A+ A A-

Varna hitrost

  • Opis scenarija: Vidljivost: zmanjšana (plovili ne vidita druga druge)
    Ravnanje plovil pri zmanjšani vidljivosti - varna hitrost
  • Pravila za uporabo: Pravilo 19 (Ravnanje plovil pri zmanjšani vidljivosti)
    Pravilo 6 (Varna hitrost )
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (b) Pravila 19 (Ravnanje plovil pri zmanjšani vidljivosti); vsako plovilo mora pluti z varno hitrostjo, ki je prilagojena prevladujočim okoliščinam in stanju zmanjšane vidljivosti. Plovilo na mehanski pogon mora imeti pogonski stroj nenehno v pripravljenosti za takojšnji manever.
    V skladu s Pravilom 6 (Varna hitrost ); plovilo mora ves čas pluti z varno hitrostjo, da lahko s primernim in učinkovitim ravnanjem prepreči trčenje in da se glede na prevladujoče okoliščine in stanje lahko zaustavi na ustrezni oddaljenosti.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.