A+ A A-

Прилагане

  • Прилагано правило/а: Правило 19 (Плаване на корабите в ограничена видимост)
    Правило 3 (Общи определения)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 19 (a), това правило се отнася за кораби, които не са във видимост един с друг при плаване в райони с ограничена видимост или близо до такива райони.
    Съгласно Правило 3 (k), корабите се считат във видимост един с друг само тогава, когато може да се наблюдават зрително.
    Съгласно Правило 3 (l), изразът "ограничена видимост" означава всяко състояние на времето, при което видимостта е ограничена от мъгла, ситен ръмящ или проливен дъжд, снеговалеж, пясъчна буря или някаква друга подобна причина.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.