A+ A A-

Zvočni signali plovila, ki opravlja pilotažo, ko se premika po vodi, ob zmanjšani vidljivosti

  • Opis scenarija: Plovilo: pilotsko plovilo, ki opravlja pilotažo, ko se premika po vodi
    Vidljivost: v območju ali blizu območja z zmanjšano vidljivostjo, podnevi ali ponoči
  • Pravila za uporabo: Pravilo 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (k) Pravila 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti); pilotsko plovilo, ki opravlja pilotažo, lahko poleg signalov, predpisanih v odstavku (a) Pravila 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti), oddaja tudi razpoznavni signal, sestavljen iz štirih kratkih piskov.
  • Signali: kot je predpisan v odstavku (a) Pravila 35
  • Signali: ali z razpoznavnim signalom, predpisanim v odstavku (k) Pravila 35

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.