A+ A A-

Ukrepanje plovila, ki odkrije navzočnost drugega plovila izključno z radarjem

 • Opis scenarija: Plovilo A: plovilo na mehanski pogon
  Plovilo B: plovilo na mehanski pogon
  Vidljivost: zmanjšana (plovili ne vidita druga druge)
  Plovilo A odkrije navzočnost plovila B izključno z radarjem
  Smeri plovil A in B se križata tako, da obstaja nevarnost trčenja
  Plovilo A vidi plovilo B na svoji levi strani (premčni kot 053° levo)
 • Pravila za uporabo: Pravilo 19 (Ravnanje plovil pri zmanjšani vidljivosti)
  Pravilo 7 (Nevarnost trčenja)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (d) Pravila 19 (Ravnanje plovil pri zmanjšani vidljivosti); če plovilo odkrije navzočnost drugega plovila izključno z radarjem, mora ugotoviti, ali nastaja položaj nevarne bližine in/ali obstaja nevarnost trčenja. V tem primeru mora pravočasno ukrepati za izognitev trčenju. Kadar ukrep za izognitev trčenju vključuje spremembo smeri, se mora, če je le možno, izogniti:
  (i) zavijanju na levo, če je drugo plovilo pred njegovo prečnico, razen če gre za plovilo, katerega prehiteva;
  (ii) zavijanju proti plovilu, ki je na njegovi prečnici ali za njo.
  V skladu z odstavkom (b) Pravila 7 (Nevarnost trčenja); radarsko napravo, če je vgrajena in delujoča, je treba pravilno uporabljati, vključno z opazovanjem večjega področja, da plovilo prejme zgodaj opozorilo o nevarnosti trčenja, in z radarskim izrisovanjem ali ustreznim enakovrednim sistematičnim opazovanjem in spremljanjem odkritih objektov.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.