A+ A A-

Пресичане на коридорите за движение

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател пресичащ схемата за разделно движение;
  Зона: схема за разделно движение
 • Прилагано правило/а: Правило 10 (Схеми за разделно движение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 10 (c) Корабът е длъжен, доколкото е практически възможно, да избягва пресичането на коридорите за движение, но ако е принуден да ги пресича, това трябва да става по възможност под прав ъгъл към общата посока на движение на потока.
  Коментари:
  В съответствие с правило 10 (a) (Схеми за разделно движение), когато кораб пресича коридорите за движение в съответствие с правило 10 и съществува опасност от сблъсък с друг кораб, корабите не са освободени от тяхното задължение, съгласно всяко друго правило.
 • Преглед на електронна карта:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.