A+ A A-

Sama promjena kursa

  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 8 (Radnja za izbjegavanje sudara)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 8 (c) (Radnja za izbjegavanje sudara), ako ima dovoljno morskog prostora, sama promjena kursa može biti najdjelotvornija radnja, da se izbjegne položaj opasnih blizina, pod uvjetom da je poduzeta na vrijeme, da je izrazita i da ne dovede brod u položaj opasnih blizina u odnosu prema ostalim brodovima.
    Komentar:
    Općenito, promjenu brzine je teže opaziti te poduzeti novu procjenu rizika sudara, jer smjer kretanja broda koji mijenja brzinu ostaje isti. Zato, promjena kursa je najučinkovitija radnja u razrješavanju opasne situacije i najlakše je uočljiva s drugog broda – pod uvjetom da je ta promjena kursa dovoljno velika.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.