A+ A A-

Özel yapım ve amaçlı, burada konu edilen kuralların tümü ile uyum içersinde olmayan tekneler

  • Uygulanacak kural (kurallar): Kural 1 (Uygulama)
  • Kuralın (kuralların) uygulanması ve yorumlar: Kural 1 (Uygulama) (e) uyarınca, özel bir şekilde veya özel bir amaç için inşa edilmiş olan bir teknenin fenerlerinin sayısı, yeri, kapasitesi veya görünüş açıları veya şekilleri ile sesli işaret aletlerinin yeri veya nitelikleri bakımından bu kuralların hükümlerine uymadığının ilgililerce saptanmış olması halinde, teknenin özel faaliyetine müdahale etmeden, böyle bir teknenin fenerlerinin sayısı, yeri, kapasitesi, görüş mesafe veya açıları ile sesli işaret aletlerinin yerleri ve nitelikleri bakımından o tekne için , Hükümeti bu Kurallara mümkün olduğu kadar yakın olanını saptayacaktır

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.