A+ A A-

Trafik Seperasyon/ Ayırım Düzenlemelerin ilgili kurum/ kuruluş tarafından kabulü/ benimsenmesi

  • Uygulanacak kural (kurallar): Kural 1 (Uygulama)
  • Kuralın (kuralların) uygulanması ve yorumlar: Kural 1 (Uygulama) (d) uyarınca, kuralların amaclarının gerçekleşmesi için Teşkilat tarafından amacına uygun şekilde düzenlenmeleri yapılabilir.
    Yorumlar:
    Burada ki teşkilat /kurum denince Denizcilik Teşkilatı/Kurumu/Örgütü anlaşılmalıdır.Konu teşkilat/ kurum ve de örgüt, Kural 10 nun uygulanmasına olanak sağlayacak düzenlemelerin alınmasına ilişik otorite ve yetkiye sahiptir.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.