A+ A A-

Звукови сигнали при ограничена видимост – кораб с дължина 12 m или повече, но по-малко от 20 m, заседнал

  • Описание на сценария: Видове кораби: заседнал кораб с дължина 12 m или повече, но по-малко от 20 m
    Видимост: В райони с ограничена видимост или близко до такива райони през деня или през нощта
  • Прилагано правило/а: Правило 35 Звукови сигнали при ограничена видимост
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с Правило 35 (i) Кораб с дължина 12 m или повече, но по-малко от 20 m не е длъжен да подава звука с камбана, предписан в параграфи (g) и (h) на това правило. Независимо от това, когато не подава тези сигнали, той трябва да подава друг ефективен звуков сигнал през интервали не по-големи от 2 min.
    Comments:
    Като кораб с дължина между 12 и 20 метра има задължение да се носи свирка, която може да се използва за издаване на ефективен звуков сигнал.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.