A+ A A-

Krmna luč

  • Opis scenarija: Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti
  • Pravila za uporabo: Pravilo 21 (Pomen izrazov)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (c) Pravila 21 (Pomen izrazov); "krmna luč " pomeni belo luč, ki sveti stalno v obzornem loku 135°, postavljeno čim bliže krmi in pritrjeno tako, da se svetloba vidi 67,5° od krme na vsako stran plovila.
    Komentar:
    Krmna luč je včasih poimenovana tudi "luč za prehitevanje", ker se njena vidnost natančno ujema s sektorjem prehitevanja iz odstavka (b) Pravila 13 (Prehitevanje).
  • Pozicije luči:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.