A+ A A-

Кърмови светлини

  • Описание на сценария: Район: всеки
    Част от денонощието: от залеза до изгрева на слънцето и при ограничена видимост
  • Прилагано правило/а: Правило 21 (Определение за светлини)
  • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 21c: "Кърмова светлина" означава бяла светлина, разположена, доколкото е практически възможно, по-близо до кърмата, която осветява с непрекъсната светлина сектор от хоризонта, равен на 135°, и е поставена така, че да свети от посока право по кърмата до 67,5° от двата борда на кораба.
    Кърмовата светлина понякога е наричана и "светлина за изпреварване", тъй като осветява точно сектора за изпреварване, който е описан в Правило 13.
  • Позиции на светлините:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.