A+ A A-

Zvočni signali zasidranega plovila, dolžine od 12 m do 20 m, ob zmanjšani vidljivosti

  • Opis scenarija: Plovilo: zasidrano plovilo, dolžine od 12 m do 20 m
    Vidljivost: v območju ali blizu območja z zmanjšano vidljivostjo, podnevi ali ponoči
  • Pravila za uporabo: Pravilo 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (i) Pravila 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti); plovilu, dolžine od 12 m do 20 m, ni treba oddajati signalov z zvonom, predpisanih v odstavku (g) Pravila 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti). Če ne oddaja teh signalov, mora oddajati druge učinkovite zvočne signale v časovnih presledkih največ dveh minut.
    Komentar:
    Ker mora plovilo, dolžine 12 m ali več, toda manj od 20 m, imeti samo piščalko, se lahko učinkovit zvočni signal odda s piščalko.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.