A+ A A-

Zvučni signali kada nakane broda koji se približava nisu jasne

  • Opis scenarija: Brod A ne razumije nakane broda B koji se približava
    Brodovi su u vidokrugu
  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 34 (Signali za manevar i signali upozorenja)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 34 (d) (Signali za manevar i signali upozorenja), kad se brodovi koji su u vidokrugu približavaju jedan drugome i kad iz bilo kojih razloga jedan od brodova ne razumje nakane ili postupke drugoga, ili sumnja da drugi brod poduzima dostatnu radnju za izbjegavanje sudara, brod u nedoumici (brod A) mora svoju sumnju neposredno označiti davanjem najmanje pet kratkih i brzih zvižduka signalnom zviždaljkom.
    U skladu s Pravilom 34 (f) (Signali za manevar i signali upozorenja), ako su zviždaljke postavljene na međusobnoj udaljenosti većoj od 100 m, za davanje zvučnih signala za manevriranje i upozorenja mora se upotrebljavati samo jedna zviždaljka.
  • Signali:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.