A+ A A-

Luči nasedlega plovila, dolžine več kot 50 m

 • Opis scenarija: Plovilo: nasedlo plovilo, dolžine več kot 50 m
  Čas: od sončnega zahoda do sončnega vzhoda in od sončnega vzhoda do sončnega zahoda pri zmanjšani vidljivosti
 • Pravila za uporabo: Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila)
 • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (d) Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila); nasedlo plovilo mora imeti luči, predpisane v odstavku (a) ali (b) Pravila 30 (Zasidrana in nasedla plovila), poleg teh pa na najvidnejšem mestu:
  (i) dve rdeči krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo.
  Komentar:
  Nasedlo plovilo, dolžine več kot 50 m, mora imeti:
  - na sprednjem delu plovila belo krožno luč;
  - na krmi ali blizu krme ter nižje od luči na prednjem delu plovila belo krožno luč.
  - dve rdeči krožni luči, postavljeni navpično ena nad drugo na najvidnejšem mestu.
 • Pozicije luči:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.