A+ A A-

Znamenja nasedlega plovila

  • Opis scenarija: Plovilo: nasedlo plovilo
    Čas: podnevi
  • Pravila za uporabo: Pravilo 30 (Zasidrana in nasedla plovila)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (d) Pravila 30 (Zasidrana in nasedla plovila); nasedlo plovilo mora imeti na najvidnejšem mestu:
    (ii) tri krogle, postavljene navpično druga nad drugo.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.