A+ A A-

Partner Toplantıları

Projenin ilk yılı içersinde üç proje ortaklarının katılmında toplantıların yapılması organize edildi.

I.ci ACTs Perojesi Partner Toplantısı ,Piri Reis Üniversitesi ev sahibliğinde,Istanbul Pendik Green Park Otel de, 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar ev sahibi adına Prof. Dr. Reza Ziarati tarafından karşılandılar. Toplantının amaçları ;

The objectives of the meeting were:

 • Projenin hedef amaçları ve özelliklerini tartışmak
 • Teklife uygun projenin gelecekteki çalışma paketlerine ilişik gelişmeleri tartışmak
 • Metodoloji kapsamında en uygun ve en iyi katılımcı paylaşımlarını tartışmak
 • Leonardo da Vinci (LdV) Programının yönetimsel ve idari gerekliliklerini gözden geçirmek ve bu programın Ulusal Temsilcisinin gerekliliği konularında katılmcılara uygun olabilecek ilkeleri vermek
 • Çalışılacak hususlar ve katılımcı sorumlulukları kapsamında , bir sonraki partnerler toplantısına değin yapılacak işlevler konusunda karar vermek

Toplantıya katılan proje partner ülke temsilcileri :Martin Ziarati, Ugurcan Acar, Himadri Lahiry – tele konferans ile (C4FF), Djani Mohovic, Ana Peric Hadzic (UoR), Reza Ziarati, Aydin Sihmantepe, Ergun Demirel, Huseyin Sahin, Lerna Dilli (PRU), Silja Teege, Michael John (Sea Teach), Tomaz Gregoric (SPIN), Nikolai Velikov (NVNA).

2. ACTs Proje Partner Toplantısı, SeaTeach ev sahipliğinde, İspanya da Cala D´or, Cala D´or -da , 5-6 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştildi.Katılımcılar, ev sahibini temsilen Silja Teege and Michael John tarfından karşılandılar. Toplantının amaçları ise ;

 • Projenin hedef amaçları ve özelliklerini tartışmak
 • Leonardo da Vinci (LdV) Programının yönetimsel ve idari gerekliliklerini gözden geçirmek ve bu programın Ulusal Temsilcisinin gerekliliği konularında katılmcılara uygun olabilecek ilkeleri vermek
 • Teklife uygun projenin gelecekteki çalışma paketlerine ilişik gelişmeleri tartışmak
 • Çalışma Paketi 2- ÇP 2(WP 2) Eğitim İhtiyaclarının belirlenmesine ilşik sonuçları tartışmak
 • Çalışma Paketi 3 - ÇP 3(WP3) Metodlar ve metodoloji üzerine elde edilen sonuçları tartışmak
 • ÇP 4 (WP4) Kurs İçeriklerinin Geliştirilmesine ilşik gelişimleri tartışmak
 • Çalışılacak hususlar ve katılımcı sorumlulukları kapsamında , bir sonraki partnerler toplantısına değin yapılacak işlevler konusunda karar vermek

Toplantıya katılan proje partner ülke temsilcileri: Martin Ziarati, Himadri Lahiry (C4FF), Djani Mohovic, Ana Peric Hadzic, Robert Mohovic (UoR), Reza Ziarati (PRU), Silja Teege, Michael John (Sea Teach), Tomaz Gregoric (SPIN), Nikolai Velikov, Dmitar Dimitrov (NVNA), Ergun Demirel (PRU).

3. ACTs Proje Partner Toplantısı, Bulgaristan, Varna da, Nicola Vaptsparov Deniz Akademisi ev sahiplğinde, 2- 3 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.Katılımcılar ev sahibi adına temsilci : Nikolai Velikov tarfından karşılandılar.Toplantının amaçları ise ;

 • Leonardo da Vinci (LdV) Programının yönetimsel ve idari gerekliliklerini gözden geçirmek ve bu programın Ulusal Temsilcisinin gerekliliği konularında katılmcılara uygun olabilecek ilkeleri vermek
 • Teklife uygun projenin gelecekteki çalışma paketlerine ilişik gelişmeleri tartışmak
 • ÇP 4 (WP4) Kurs İçeriklerinin Geliştirilmesine ilşik gelişimleri tartışmak
 • Çalışılacak hususlar ve katılımcı sorumlulukları kapsamında , bir sonraki partnerler toplantısına değin yapılacak işlevler konusunda karar vermek
 • Projedeki güncel gelişmelerle birlikte son toplantı sonuçlarını tartışmak.
 • IT Platformuna ilişik dizayn ve gelişimleri tartışmak

Toplantıya katılan proje partner ülke temsilcileri: Reza Ziarati, Martin Ziarati, Himadri Lahiry (C4FF), Djani Mohovic, Mate Baric (UoR), Ergun Demirel (PRU), Silja Teege (Sea Teach), Tomaz Gregoric (SPIN), Nikolai Velikov, Dmitar Dimitrov, Yordan Sivkov (NVNA), Ergun Demirel (PRU).

4. ACTs Proje Partner Toplantısı, Slovenya da SPINAKER ev sahiplğinde City Hotel Ljubljana da, 30-31 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.Katılımcılar ev sahibi adına temsilci : Tomaz Gregoric tarfından karşılandılar.Toplantının amaçları ise ;

 • Leonardo da Vinci (LdV) Programının yönetimsel ve idari gerekliliklerini gözden geçirmek ve ara raporlamalar hakkında katılımcılara yönlendirici hususları iletmek
 • ÇP 4 (WP4) Kurs İçeriklerinin Geliştirilmesine ilşik gelişimleri tartışmak
 • IT Platformuna ilişik Eğitim Öğrenim Platformuna ilişik gelişimleri tartışmak
 • ÇP 4 (WP 4) Tercümeler İş Paketini tartışmak
 • ÇP 7 (WP 7) Değerlendirme ve Kalite Temini Güvencesi İş Paketini tartışmak
 • ÇP 8 (WP 8) Yazılı Yayın Görevlerini tartışmak
 • ÇP 9 (WP 9) Kıymetlendirme ve Sürdürülebilirlik Sorumluluklar ile konuya ilişik stratejinin tartışılması
 • Katılımcı sorumlulukları ve çalışma paketleri işlevleri konusunda projenin sonuna değin yapılacak çalışmaları konusunda karar vermek

Toplantıya katılan proje partner ülke temsilciler: Himadri Lahiry (C4FF), Djani Mohovic, Robert Mohovic, Igor Rudan, Renato Ivče, Ana Peric Hadzic, Mate Baric (UoR), Silja Teege (Sea Teach), Tomaz Gregoric (SPIN), Dmitar Dimitrov, Yordan Sivkov (NVNA),Ergun Demirel (PRU).

5. ACTs Proje Partner Toplantısı, Hırvatistan da Opatija da, Rijeka Üniversitesi ev sahipliğinde, IAMU- Genel Kurul Toplantısı ile birlikte, Ekim 2015 de gerçekleştirildi. Katılımcılar ev sahibi adına temsilciler : Capt. Djani Mohovic and Dr Ana Peric Hadzic tarfından karşılandılar.Toplantının amaçları ise ;

 • Leonardo da Vinci (LdV) Programının yönetimsel ve idari gerekliliklerini gözden geçirmek ve son raporlama hakkında katılımcılara yönlendirici hususları iletmek
 • Son partner toplantısından beri, projenin gelecekteki çalışma paketlerine ilişik gelişmeleri tartışmak
 • Dış denetleyicilerin raporlarını, iyileştirilecek alanlarda yapılması belirlenen görevleri ve sorunlara cevap olabilecek işlevleri uygulama konularını ve çalışmaları tartışmak,
 • Projenin son aylarında yapılacak ikinci tur dış değerlendirmelere ilişik planlamaları tartışmak
 • ÇP 9(WP9) Kıymetlendirme ve Sürdürülebilirlik ile ilgili sorumlulukları tartışmak ve katılımcılar arasında IPR Anlaşmasına ilişik teklifleri gözden geçirmek
 • Projenin bitimine değin, katılımcıların sorumlulukları ve yapacakları konularındaki çalışmaların neler olabileceği husunda karar almak
 • ACTs proje katılımcıları ile birlkte IAMU- Genel Kurul delegeleri ile 2015 yılı Kurul Toplantısına katılmak ve akademik katılımcılar ile sektörün ilgili birimlerinden alınan geri bildirimleri derlemek
 • IAMU Genel Kurul Toplantısında projeye ilişik sunumları yapmak ve toplantı süresince kurul delegelerine Çatışma Kurallarının bilgisayar ortamında hazırlanmış kursuna ilişik hususları tanıtmaya nezaret etmek

Toplantıya katılan proje partner ülke temsilciler: Himadri Lahiry, Martin Ziarati, Reza Ziarati (C4FF), Djani Mohovic, Robert Mohovic, Igor Rudan, Renato Ivče, Ana Peric Hadzic, Mate Baric, Sasa Mailanovic (UoR), Silja Teege (Sea Teach), Tomaz Gregoric (SPIN), Dmitar Dimitrov, Nikolai Velikov (NVNA), Ergun Demirel (PRU).

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.