A+ A A-

Anket

COLREGS’ e dair yapılan etkili araştırmaların etkin ve verimli olmasını sağlamak için , yerler alır ve bilgi ve iki adet, internet ortamında tanzim edilmiş, ONLINE- ANKETLER geliştirilmiştir.

Anketler kesinlikle bir test değildir ve tüm yanıtlar gereken gizlilikte saklanırlar. Anketlerin tüm amacı bugün var olan tüm COLREGS kurallarına ilişik farklı yorumları ve bunlara ilişik mümkün olduğunca fazla bilgi toplamaktır. Katılmakla verceğiniz yanıtlar ,COLREGS- kurallarını öğrenmede yardımcı olacak yeni bir öğretim metodolojisini geliştirmek için kullanılacaktır.

İlk anket Denizcilik Sektöründeki Uzmanları (gemiadamlar, denizcilik öğretim elemanları vs.) ,ikinci anket ise sektörde uzman olmayan (Amatörler , denizciler vb) için düzenlenmiştir.

Denizcilik Sektöründeki Profesyoneller için ankete katılmak isteyenler buraya tıklayın.

Amatör Denizciler için ankete katılmak içinse buraya tıklayın.

Anket Doğrulama Çalıştayları

Projeye katılanlar, bu sektördeki uzman ve amatör adaylarla birlikte bir dizi çalıştaylar yaptılar. Çalıştaylarda, COLREGS- krallarının öğrenimine yönelik elde edilen bulgular ve benzeri diğer hususlar paylaşılmış oldu.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG

Bu proje Avrupa Komisyonu mali desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayım sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon hiçbir şekilde buradaki bilginin /enformasyonun kullanımından sorumlu tutulamaz.