A+ A A-

Допитване

За да сме сигурни, че проучванията, които COLREGs прави са ефективни, и разликите между знанията и уменията са правилно определени, сме направили две онлайн допитвания.

Допитванията не са тест и всички отговори остават анонимни. Тяхната цел е просто да събере колкото се може повече информация за различните интерпретации на правилата на МППСМ, които съществуват в момента.

Първото допитване е за професионални моряци, лектори, които преподават в морски училища и др. . Второто допитване е за непрофесионалистите – обикновени хора, които притежават лодки и плават с тях и др.

Отбележете тук ако искате да попълните първия въпросник

Отбележете тук ако искате да попълните втория въпросник

Проучване ателиета за валидиране

Партньорството доведе до голям брой работни срещи, в които професионалисти и непрофесионалисти да разгледат резултатите от анкетите и да съберат предложения, свързани с методите на обучаване, които МППСМ използва, от експерти в областа на морските науки.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.