A+ A A-

Ciljevi projekta

Konvencija o Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru 1972 (COLREGs) je skup pravila kojih se trebaju pridržavati svi pomorci u cilju izbjegavanja sudara na moru. To je jedna od najvažnijih međunarodnih konvencija koju pomorci moraju razumjeti i primjenjivati prilikom plovidbe morem. Međutim, sudska praksa, kao što je navedeno u izvješćima MARS-a i MAIB-a, ukazuje na to da se mnogi od temeljnih načela COLREG-a nepropisno razumiju i primjenjuju. Također, uobičajeno je koristiti VHF radio, iako to nije propisano u COLREG-u. Nedavnim istraživanjem COLREG-a provedenim od C4FF otkriveno je da gotovo 50 posto pomoraca diljem svijeta ne poštuje/ ignorira COLREG na moru prilikom poduzimanja radnji za izbjegavanje sudara. U cilju sigurnije plovidbe bitno je da pomorci temeljito razumiju COLREG pravila i njihovu primjenu.

Novi, veliki i prestižni EU projekt pod nazivom ACTs (Avoiding Collisions aT Sea) će riješiti taj problem istražujući aktualne probleme u primjeni COLREG-a. Projektni partneri će potom razviti novi „on-line“ tečaj u svrhu što jednostavnijeg i lakšeg razumijevanja COLREG-a. ACTs konzorcij sastoji se od glavnih organizacija pomorskog obrazovanja i osposobljavanja u EU koji žele smanjiti broj sudara na moru, te učiniti plovidbu sigurnijom.

Ciljevi ACTs projekta:

  • Prepoznati neznanja i nedostatke u primjeni COLREG-a kroz upitnik i radionice
  • Interpretirati i prevesti pravila
  • Proučiti i animirati sudare i scenarije izbjegnutih nezgoda iz svih partnerskih zemalja koji će se koristiti kao materijali za učenje kako bi se poboljšalo razumijevanje i primjena COLREG-a
  • Razviti inovativnu platformu za e-učenje i e-evaluaciju znanja..

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!

Improve your Maritime English, assess your level of knowledge and obtain a completion certificate
for free!
ENTER

Prac-MARENG
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.