A+ A A-

Изпреварване в схема за разделно движение

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: Схема за разделно движение
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб А изпреварва кораб В
 • Прилагано правило/а: Правило 16 (Действия на кораб, който отстъпва път)
  Правило 13 (Изпреварване)
  Правило 10 (Схема за разделно движение)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно правило 10 (a) ,това правило се прилага за схемите за разделно движение, приети от Международната морска организация, и не освобождава корабите от изпълнение на задълженията им по което и да е друго правило.
  Съгласно правило 10 (b)(i) , да се движи в съответния коридор на морския път в общоприетата посока на движение на потока.
  Съгласно правило 13 (a) , независимо от предписанията, съдържащи се в правилата на част В, раздели I и II, всеки кораб (кораб А), който изпреварва друг (кораб В), е длъжен да се държи встрани от пътя на изпреварвания кораб (кораб В).
  Съгласно правило 16 , всеки кораб (кораб А), който е длъжен да отстъпи път на друг кораб (кораб В), трябва, доколкото е възможно, да предприеме своевременни и решителни действия, за да се размине чисто с другия кораб.
 • От птичи поглед:

  © Transas Marine International

 • Преглед от мостика (от кораб А):

  © Transas Marine International

 • Преглед на радарния екран:

  © Transas Marine International

 • Преглед на електронна карта:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.