A+ A A-

Кораб A вижда кораб B от десния си борд (относителен пеленг 030°десен борд)

 • Описание на сценария: Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Район: в открито море
  Видимост: добра (корабите са във видимост един с друг)
  Кораб A и кораб B се движат на пресичащи се курсове така, че съществува опасност от сблъскване.
  Кораб A вижда кораб B от десния си борд (относителен пеленг 030° десен борд).
 • Прилагано правило/а: Правило 15 (Пресичащи се курсове)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 15, кораб А е длъжен да отстъпи път на кораб В, тъй като вижда кораб В от десния си борд.
  Съгласно Правило 15, кораб A трябва, ако обстоятелствата на случая позволяват, да не пресича курса на кораб В пред носа му.

  Коментари:
  Ситуация на пресечащи се курсове може да се приеме, когато кораб пресича курса на друго кораб, който вижда от посока по носа до курсови ъгъл 112,5, ляв или десен борд, освен когато корабите са на насрещни или близки до насрещните курсове.

  При ситуация на пресечни курсове през нощта корабът трябва да вижда само зелена или червена бордова и топовата светлина (топовите светлини) на другия кораб.
 • От птичи поглед:

  © Transas Marine International

 • Преглед от мостика (от кораб А):

  © Transas Marine International

 • Преглед на радарния екран:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.