A+ A A-

Опасност от сблъскване – липса на изменение на пеленга, измерен през интервал от време

 • Описание на сценария: Кораб A: Кораб с механичен двигател
  Кораб B: Кораб с механичен двигател
  Зона: В открито море
  Видимост: Добра (Кораби във видимост един с друг)
  Кораб A и кораб B се движат на пресичащи се курсове
  Кораб B вижда кораб А откъм своя собствен десен борд (относитилен пеленг десен борд 054°)
  Липса на изменение на пеленга, измерен през интервал от време, CPA = 0
 • Прилагано правило/а: Правило 7 (Опасност от сблъсък)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: В съответствие с правило 7 опасност от сблъскване съществува, когато пеленгът към приближаващия се кораб не се изменя значително;
  Коментари
  Ако пеленгът (компасен или относителен) измерен визуално или с радар през интервал от време не се изменя значително, то опасност от сблъскване съществува.
  Колко често да се измерва пеленга от друг кораб зависи от ситуацията (разстояние между корабите, относителната скорост на корабите, зона на навигация, характеристики на кораба, навигационно оборудване, видимост).
  За да бъде възможно да решим дали опасност от сблъскване съществува, пеленгът на другия кораб трябва да бъде измерен веднага след като е забелязан и след това да се измерва на подходящи интервали. В свободни за маневриране води, пеленгът трябва да е измерван веднага след като корабът се появи на хоризонта. Препоръчително е да не се чака докато корабът се приближи, за да се започне измерването на пеленги.
 • От птичи поглед:

  © Transas Marine International

 • Преглед от мостика (от кораб А):

  © Transas Marine International

 • Преглед на радарния екран:

  © Transas Marine International

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.