A+ A A-
Tomaz

Tomaz

Za katerokoli plovilo (ali klaso plovil), pod pogojem, da ustreza uredbam Konvencije o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju iz leta 1960, katerega gredelj je že bil izdelan oziroma je v ustrezni gradbeni fazi pred začetkom veljavnosti teh Pravil, veljajo naslednje izjeme glede začetka veljavnosti teh Pravil:

(a) Vgradnja luči v dosegu, predpisanem v Pravilu 22, do štirih let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(b) Vgradnja luči s specifikacijo barv, predpisanih v Poglavju 7 Aneksa I k tem Pravilom, do štirih let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(c) Prerazporeditev luči zaradi spremembe angleških mer v metrične in zaokroževanja mer, stalna izjema.

(d)

(i) Prerazporeditev jambornih luči na plovilu, dolžine manj kot 150 m, zaradi predpisov v odstavku (a) Poglavja 3 Aneksa I k tem Pravilom, stalna izjema.

(ii) Prerazporeditev jambornih luči na plovilu, dolžine 150 m ali več, zaradi predpisov v odstavku (a) Poglavja 3 Aneksa I k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(e) Prerazporeditev jambornih luči zaradi predpisov v odstavku (b) Poglavja 2 Aneksa I k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(f) Prerazporeditev bočnih luči zaradi predpisov v odstavku (g) Poglavja 2 in odstavku (b) Poglavja 3 Aneksa I k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(g) Določila glede opreme za zvočne signale, predpisane v Aneksu III k tem Pravilom, do devet let po datumu začetka veljavnosti teh Pravil.

(h) Prerazporeditev krožnih luči zaradi predpisov v odstavku (b) Poglavja 9 Aneksa I k tem Pravilom, stalna izjema.

Plovilo v stiski, ki prosi za pomoč, mora uporabiti signale, predpisane v Aneksu IV k tem Pravilom.

Katerokoli plovilo, ki bi rado pritegnilo pozornost drugega plovila, lahko oddaja svetlobne ali zvočne signale, ki jih ni mogoče zamenjati s katerimkoli signalom, določenim v teh Pravilih, ali pa lahko naravna snop žarometa v smer nevarnosti, vendar tako, da ne zbega drugih plovil. Katerikoli svetlobni signal za vzbuditev pozornosti drugega plovila mora biti takšen, da ga ni mogoče zamenjati za navigacijsko oznako. Pri upoštevanju tega pravila se je treba izogibati uporabi močne utripajoče ali vrteče se luči, kot so npr. stroboskopske luči.

V območju ali blizu območja z zmanjšano vidljivostjo, podnevi ali ponoči, mora plovilo uporabiti signale, predpisane v tem pravilu, na naslednji način:

(a) Plovilo na mehanski pogon, ki se premika po vodi, mora oddajati dolg pisk v časovnih presledkih največ dveh minut.

(b) Plovilo na mehanski pogon, ko pluje, toda je zaustavljeno in se ne premika po vodi, mora oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut dva dolga zaporedna piska, ločena s presledkom približno dveh sekund.

(c) Plovilo, nesposobno za manevriranje, plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, plovilo, omejeno s svojim ugrezom, jadrnica, plovilo, ki ribari, in plovilo, ki vleče ali potiska drugo plovilo, mora namesto signalov, predpisanih v odstavku (a) ali (b) tega pravila, oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut tri zaporedne piske, in sicer en dolgi pisk, ki mu sledita dva kratka piska.

(d) Plovilo, ki ribari zasidrano, in plovilo z omejeno sposobnostjo manevriranja, ki zasidrano opravlja dela, mora namesto signalov, predpisanih v odstavku (g) tega pravila, oddajati signale, predpisane v odstavku (c) tega pravila.

(e) Vlečeno plovilo oziroma samo zadnje plovilo v vlečenem sestavu, če ima posadko, mora oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut štiri zaporedne piske, in sicer en dolg pisk, ki mu sledijo trije kratki piski. Kadar je izvedljivo, mora ta signal oddati takoj za signalom, ki ga odda plovilo, ki vleče.

(f) Kadar sta potiskajoče in potiskano plovilo čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo, se štejeta za plovilo na mehanski pogon, ki mora oddajati signale, predpisane v odstavku (a) ali (b) tega pravila.

(g) Zasidrano plovilo mora v časovnih presledkih največ ene minute približno pet sekund hitro zvoniti z zvonom. Plovilo, dolžine 100 m ali več, mora na prednjem delu plovila najprej zvoniti z zvonom, takoj nato pa mora na zadnjem delu plovila približno pet sekund hitro udarjati na gong. Zasidrano plovilo lahko dodatno oddaja tri zaporedne piske, in sicer en kratek, en dolg in en kratek pisk, da s tem opozori plovilo, ki se mu približuje, na svoj položaj in možnost trčenja.

(h) Nasedlo plovilo mora oddajati signale z zvonom in če je potrebno tudi z gongom, kot je to predpisano v odstavku (g) tega pravila. Neposredno pred in za vsakim hitrim zvonjenjem z zvonom mora dodatno oddati še tri ločene in izrazite udarce ob zvon. Nasedlo plovilo lahko dodatno odda tudi ustrezen signal s piščalko.

(i) Plovilu, dolžine od 12 m do 20 m, ni treba oddajati signalov z zvonom, predpisanih v odstavkih (g) in (h) tega pravila. Če ne oddaja teh signalov, mora oddajati druge učinkovite zvočne signale v časovnih presledkih največ dveh minut.

(j) Plovilu, dolžine manj kot 12 m, ni treba oddajati zgoraj navedenih signalov. Če ne oddaja teh signalov, mora oddajati druge učinkovite zvočne signale v časovnih presledkih največ dveh minut.

(k) Pilotsko plovilo, ki opravlja pilotažo, lahko poleg signalov, predpisanih v odstavku (a), (b) ali (g) tega pravila, oddaja tudi razpoznavni signal, sestavljen iz štirih kratkih piskov.

(a) Kadar plovili vidita druga drugo, mora plovilo na mehanski pogon, ko pluje in manevrira tako, kot je dovoljeno ali predpisano s temi Pravili, nakazati svoj manever z naslednjimi signali piščalke:

- z enim kratkim piskom, kar pomeni "zavijam na desno";

- z dvema kratkima piskoma, kar pomeni "zavijam na levo";

- s tremi kratkimi piski, kar pomeni "vozim vzvratno".

(b) Katerokoli plovilo lahko signale, predpisane v odstavku (a) tega pravila, dopolni s svetlobnimi signali, katere po potrebi ponavlja, vse dokler ne opravi manevra:

(i) ti svetlobni signali imajo naslednji pomen:

- en blisk pomeni "zavijam na desno";

- dva bliska pomenita "zavijam na levo";

- trije bliski pomenijo "vozim vzvratno";

(ii) vsak blisk mora trajati približno eno sekundo, časovni presledek med bliski mora prav tako trajati približno eno sekundo, medtem ko presledek med zaporednimi signali ne sme biti krajši od desetih sekund;

(iii) luč, ki se uporablja za te signale, če je vgrajena, mora biti bela krožna luč, vidna z oddaljenosti najmanj 5 milj, ter mora biti v skladu z določbami Aneksa I k tem Pravilom.

(c) Kadar plovili vidita druga drugo v ozkem kanalu ali na plovni poti:

(i) mora plovilo, ki namerava prehiteti drugo plovilo v skladu s točko (i) odstavka (e) Pravila 9, nakazati s piščalko svoj namen z naslednjima signaloma:

- z dvema dolgima piskoma, ki jima sledi en kratek pisk, kar pomeni "nameravam vas prehiteti po vaši desni strani";

- z dvema dolgima piskoma, ki jima sledita dva kratka piska, kar pomeni "nameravam vas prehiteti po vaši levi strani".

(ii) prehitevano plovilo, ki ravna v skladu s točko (i) odstavka (e) Pravila 9, mora s piščalko nakazati svoje strinjanje s prehitevanjem z naslednjim signalom:

- en dolg, en kratek, en dolg in en kratek pisk, v tem zaporedju.

(d) Kadar se plovili, ki vidita druga drugo, približujeta in iz kakršnegakoli razloga eno izmed njiju ne razume namena ali ravnanja drugega plovila oziroma dvomi, da je drugo plovilo izvedlo vse ukrepe, potrebne za izognitev trčenju, mora svoj dvom nemudoma nakazati z najmanj petimi kratkimi in hitrimi piski s piščalko. Ta signal lahko dopolni s svetlobnim signalom najmanj petih kratkih in hitrih bliskov.

(e) Plovilo, ki se približuje ovinku ali območju kanala ali plovne poti, kjer bi lahko ovire zakrivale druga plovila, se mora oglasiti z enim dolgim piskom. Približujoče se plovilo, ki je za ovinkom oziroma ga zakriva ovira in je slišalo ta signal, mora odgovoriti z enim dolgim piskom.

(f) Če so piščalke na plovilu vgrajene na medsebojni razdalji več kot 100 m, se mora za oddajanje zvočnih signalov za manever in opozorilnih signalov uporabljati samo ena piščalka.

(a) Plovilo, dolžine 12 m ali več, mora imeti piščalko, plovilo, dolžine 20 m ali več, mora imeti tudi zvon, plovilo, dolžine 100 m ali več, pa mora imeti tudi gong, katerega tona in zvoka ni mogoče zamenjati s tonom in zvokom zvona. Piščalka, zvon in gong morajo biti v skladu s specifikacijo, navedeno v Aneksu III k tem Pravilom. Zvon ali gong, ali oba, se lahko nadomesti z drugo opremo, ki lahko oddaja zvok enakih odgovarjajočih zvočnih značilnosti, pod pogojem, da je zahtevane zvočne signale vselej mogoče oddajati tudi ročno.

(b) Plovilu, dolžine manj kot 12 m, ni treba imeti naprav za zvočno signalizacijo, predpisanih v odstavku (a) tega pravila, vendar mora v tem primeru imeti kakšno drugo sredstvo za oddajanje učinkovitega zvočnega signala.

(a) "Piščalka" pomeni vsako napravo za zvočno signalizacijo, ki lahko oddaja predpisane piske v skladu s specifikacijo, navedeno v Aneksu III k tem Pravilom.

(b) "Kratek pisk" pomeni pisk, ki traja približno eno sekundo.

(c) "Dolg pisk" pomeni pisk, ki traja štiri do šest sekund.

stran 29 od 34

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.