A+ A A-

Zvočni signali plovil med potiskanjem, ko sta plovili čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo, ko plujeta, toda sta zaustavljeni in se ne premikata po vodi, ob zmanjšani vidljivosti

  • Opis scenarija: Plovilo: potiskajoče in potiskano plovila, ki sta čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo, ko plujeta, toda sta zaustavljeni in se ne premikata po vodi
    Vidljivost: v območju ali blizu območja z zmanjšano vidljivostjo, podnevi ali ponoči
  • Pravila za uporabo: Pravilo 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti)
  • Uporaba pravil s komentarji: V skladu z odstavkom (f) Pravila 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti); kadar sta potiskajoče in potiskano plovilo čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo, se štejeta za plovilo na mehanski pogon , ki mora oddajati signale, predpisane v odstavku (b) Pravila 35 (Zvočni signali ob zmanjšani vidljivosti).
    Komentar:
    Kadar sta potiskajoče in potiskano plovilo čvrsto spojeni v eno samo sestavljeno plovilo in plujeta, toda sta zaustavljeni in se ne premikata po vodi, morata oddajati v časovnih presledkih največ dveh minut dva dolga zaporedna piska, ločena s presledkom približno dveh sekund.
  • Signali:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.