A+ A A-

Zvučni signali brodova koji potiskuju čvrsto spojeni tako da čine složenu cjelinu kad plovi, ali je zaustavljen i ne kreću se kroz vodu pri smanjenoj vidljivosti

  • Opis scenarija: Vrsta broda: Potiskivač i brod koji on potiskuje čvrsto spojen tako da čini složenu cjelinu kad plovi, ali je zaustavljen i ne kreću se kroz vodu
    Vidljivost: U području ili blizu područja smanjene vidljivosti, bilo danju ili noću
  • Pravilo(a) koje će se primijeniti: Pravilo 35 (Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti)
  • Primjena Pravila i komentari: U skladu s Pravilom 35 (f) (Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti), ako su potiskivač i brodovi što ih on potiskuje čvrsto spojeni u složenu jedinicu, smatraju se kao brod na mehanički pogon i moraju davati signale propisane Pravilom 35 (b) (Zvučni signali pri smanjenoj vidljivosti).
    Komentar:
    Ako su potiskivač i brodovi što ih on potiskuje čvrsto spojeni u složenu jedinicu kada plove, ali su zaustavljeni i ne kreću se kroz vodu moraju davati dva uzastopna duga zvuka u vremenskim razmacima od najviše 2 minute, odvojena intervalom od oko 2 sekunde
  • Signali:

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.