A+ A A-

Плаване на корабите в ограничена видимост - Кораб, открит с радар

 • Описание на сценария: Видимост: ограничена (корабите не са във видимост един с друг)
  Кораб А: кораб с механичен двигател
  Кораб В: кораб с механичен двигател
  Кораб А и кораб В се движат на пресичащи се курсове така, че се появява опасност от сблъскване.
  Кораб А вижда кораб В от левия си борд (относителен пеленг 053° ляв борд).
 • Прилагано правило/а: Правило 19 (Плаване на корабите в ограничена видимост)
  Правило 7 (Опасност от сблъскване)
 • Прилагане на правилото/ата и коментари: Съгласно Правило 19 (d)(i) кораб, който е открил само с радиолокатор присъствието на друг кораб, трябва да определи дали се създава ситуация на прекомерно сближаване и/или съществува опасност от сблъскване. Ако това е така, той трябва да предприеме своевременно действие за отклонение, при това, ако действието е изменение на курса, доколкото е възможно, трябва да се избягва:
  - изменение на курса наляво, когато другият кораб се намира пред траверса и не е изпреварван кораб.
  Съгласно Правило 19 (d)(ii) кораб, който е открил само с радиолокатор присъствието на друг кораб, трябва да определи дали се създава ситуация на прекомерно сближаване и/или съществува опасност от сблъскване. Ако това е така, той трябва да предприеме своевременно действие за отклонение, при това, ако действието е изменение на курса, доколкото е възможно, трябва да се избягва:
  -изменение на курса към страната на кораб, който се намира на траверса или зад траверса.
  Съгласно Правило 7 (b), когато се използва изправен радиолокатор, той трябва да се включва за наблюдение и на скалите за далечно действие с цел получаване на своевременно предупреждение за опасност от сблъскване. Трябва също така да се води радиолокационна прокладка или равностойно системно наблюдение на откритите обекти.

Advanced COLREGs Course - Visit our advanced course for complex multi-rule and multi-ship scenarios!
This project has been funded with support from the European Commission.This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.